Perisai Diri

In de naam “Perisai Diri” schuilt de betekenis “schild voor jezelf” of “jezelf in bescherming nemen”. Voor de Perisai Diri van Ruud van Weldam gaat dit echter verder dan het fysieke aspect van een vechtsport. Het fysieke gevecht is niet de uiteindelijke bedoeling van de training.

Het is niet de bedoeling dat men door de training een vechtmachine wordt; juist het tegenovergestelde. Een rustig, zelfverzekerd mens stoot problemen af; een onrustig, onzeker mens zoekt ze op. Wie goed genoeg traint zal, en dit kan vreemd klinken in westerse oren, de getrainde technieken nooit in het echt hoeven te gebruiken. De training geeft een idee van mogelijkheden en dat maakt een mens rustiger. En wie rustig is heeft er geen behoefte aan tegen anderen te vechten. Het echte ‘gevecht’ voert een mens niet tegen medemensen, maar tegen zichzelf, tegen de eigen weerstanden in het leven. Als we niet op een voor onszelf goede manier met onze weerstanden om (leren) gaan kan dit leiden tot stress, trauma of zelfs ziekte. Daarentegen maakt elke overwonnen weerstand in het leven een mens sterker, zowel in de sport als in de maatschappij, in het hele leven.

Leren omgaan met weerstanden staat in de Perisai Diri van Ruud van Weldam centraal. Hierbij vormt meditatie een belangrijk hulpmiddel. Alleen zichzelf overwinnen kan een mens vooruit brengen, en juist dat is het moeilijkste wat er is. Wie zichzelf overwint vormt karakter.