Ruud van Weldam

Ruud van Weldam is in 1935 geboren in het toenmalige Nederlands Indië, het huidige Indonesië. Zijn vader was van Chinese afkomst,
zijn moeder was Egyptische. Deze achtergrond heeft zijn eerste jaren sterk gevormd. De oorlogsjaren heeft Ruud in concentratiekampen van zowel de Japanners als de Indonesiërs doorgebracht.

In 1938 kwam Ruud op het Internaat van Don Bosco op Surabaya. Omdat hij een zwakke jongen en zieke was, die altijd vatbaar is geweest voor ziekte, werd hij altijd geëxcuseerd voor de gymnastieklessen. Wanneer de andere kinderen de gymnastieklessen volgden dwaalde Ruud door de tuinen van de school. Terwijl hij zo door de tuinen liep leerde hij al te begrijpen hoe en waarom de natuur zo sterk was en hij zo zwak.

Later verhuisde Ruud naar Djakarta waar hij als sjouwer in de havens werkte. Toen Ruud 16 jaar oud was maakte zijn Chinese baas hem erop attent dat hij er erg sterk uitzag, hij verzette dan ook het dubbele aan werk. Deze omslag betekende de geboorte van de Perisai Diri van Ruud van Weldam.